Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Logistics là gì


Logistics là quản lý dòng chảy của các nguồn tài nguyên, giữa điểm gốc và điểm đến để đáp ứng một số yêu cầu, ví dụ như khách hàng hoặc công ty.Các nguồn lực quản lý hậu cần có thể bao gồm các vật chất như thực phẩm, vật liệu, thiết bị, các chất lỏng và các nhân viên cũng như các trừu tượng như thông tin, hạt và năng lượng. Các hậu cần các mặt hàng vật lý thường liên quan đến sự tích hợp của dòng chảy thông tin, xử lý vật liệu, sản xuất bao bì, hàng tồn kho, vận chuyển, kho bãi và đôi khi an ninh. Hơn nữa, sự phức tạp của hậu cần có thể được mô hình hóa, phân tích, hình dung và tối ưu hóa phần mềm mô phỏng chuyên dụng. Giảm thiểu thời gian và sử dụng các nguồn lực, là những mục tiêu chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét