Chủ Nhật, ngày 08 tháng 4 năm 2012

Hàng siêu trường siêu trong là gì

Khái quát chung trong vấn đề này của bạn có rồi mà !

Siêu truờng : Hàng quá khổ và quá tải " Không thể đưa vào container bình thuờng được "
Siêu trọng : Hàng quá nặng cũng không thể nhét vào container bình thuờng được,

Vì thế phương án vận chuyển tốt nhất là fix một tàu để có phương án vận chuyển phù hợp với hàng.
Theo Điều 5 QUY ĐỊNH vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ (Ban hành kèm theo quyết định số 824 /2002/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao không vận tải).
Hàng siêu trường, siêu trọng.

1. Hàng siêu trường là hàng có kích thước thực tế mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên phương tiện đường hộ có:

Chiều rộng trên 2,5 mét;

Hoặc chiều cao trên 4,2 mét tính từ mặt đất;

Hoặc chiều dài trên 20 mét:

2. Hàng siêu trọng là hàng có trọng lượng thực tế mỗi kiện hàng không tháo rời ra được trên 30 tấn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét